Pesupood.eu Privaatsuspoliitika

Pesupood.eu on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Pesupood.eu tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Lühidalt Pesupood.eu privaatsuspoliitikast

Pesupood.eu ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;
Pesupood.eu ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele.

Autoriõigus

Pesupood.eu veebilehe tekstid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud. St. ei ole õigust kopeerida Pesupood.eu kodulehel olevat infot ilma Pesupood.eu nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see Pesupood.eu-l rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.
Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) ei ole teada kolmandatele isikutele. Pesupood.eu austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Pesupood.eu teated

Pesupood.eu uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole huvitatud Pesupood.eu poolt saadetud uudistest, võib ta igal ajal keelduda. Pesupood.eu saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Mitte isikuandmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Pesupood.eu teavet veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid see annab statistilist teavet, mida Pesupood.eu saab analüüsida ja seeläbi saidi funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kommentaarid

Pesupood.eu omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda Pesupood.eu veebisaitidilt kommentaaride alt.

Kliendi andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Pesupood.eu on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Linke teistele veebisaitidele

Pesupood.eu veebileht sisaldab linke ka teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtededest, kuid Pesupood.eu ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Pesupood.eu privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kasutades Pesupood.eu teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Pesupood.eu privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.
 

Kui teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Pesupood.eu privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@Pesupood.eu

Nimekiri küpsistest(cookie), mida me kogume 

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.